• In gesprek aan de hand van affiches

In gesprek aan de hand van affiches


Het boek met daarin 50 openhartige brieven van mensen met dementie heeft tot heel wat gesprekken tussen mensen betrokken bij de dementiezorg geleid. Hoe beleeft iemand zijn/haar dementie? Wat zijn diens wensen? Moeten we niet anders naar dementie kijken? Hoe dan? Hoe luisteren we beter naar mensen met dementie? Hoe kunnen wij onze dementiezorg verbeteren?
Belangrijke en nuttige gesprekken in het verpleeghuis, het woonzorgcentrum, de dagbesteding en in de thuiszorg. Om dergelijke gesprekken nog wat meer aan te jagen, zijn van 7 brieven uit het boek affiches gemaakt.

Deze affiches bevatten belangrijke tekstblokken uit deze 7 brieven en snijden allemaal andere onderliggende thema's aan. Door iedere week of iedere twee weken een ander affiche op te hangen kan het goede gesprek opgestart en gestimuleerd worden. Ook kunnen alle affiches tijdens een bijeenkomst in één ruimte worden opgehangen, om op die manier de gesprekken 'aan te jagen'. Dit past uitstekend bij de doorontwikkeling van belevingsgericht zorg. 
Wilt u ook het goede gesprek over dementie in uw team? Bestel dan de hele reeks en organiseer hier omheen discussies. De affiches zijn op A3-formaat. De hele reeks kost € 19,50, plus verzendkosten. Bestellen gaat eenvoudig: stuur een mail naar: info@anderszorgen.nl onder vermelding van het aantal sets affiches en het aflever- en factuuradres.
Desgewenst kunt u ook de samenstellers van het boek samen met een briefschrijver uitnodigen op bijeenkomsten die u organiseert.