een uniek boek door en voor mensen met dementie zelf!

50 mensen met dementie geven op een indringende en open wijze inzicht in hun beleving van hun dementie. Zij laten zien hoe zij erin slagen dat de ziekte hun leven niet overheerst, ondanks de soms lastige momenten. Ieder mens verschilt en dat is ook goed te zien in de verschillen tussen de 50 brieven.

In de openhartige en persoonlijke brieven geven de schrijvers uit eigen ervaring tips en suggesties over wat hen heeft geholpen om om te gaan met dit ingewikkelde en ingrijpende ziektebeeld. De brieven zijn zowel geschreven door mensen die thuis wonen, als door mensen die in een verpleeghuis of andere speciale woonvorm voor mensen met dementie wonen.

De manier waarop ‘in de maatschappij’ over dementie gesproken wordt en hoe wordt omgegaan door de samenleving met mensen met dementie, behoeft volgens de samenstellers van dit boek verandering. Te snel worden mensen met dementie ‘afgeschreven’, wordt vooral gekeken naar wat zij niet meer kunnen, in plaats van wat zij nog wel kunnen. Dat gebeurt meestal onbewust. Het boek bevat dan ook een warm pleidooi voor een andere omgang met dementie, gericht op empowerment van direct betrokkenen.

Kortom, 'Ik heb dementie' mag niet ontbreken in de boekenkast van de mens met dementie, zijn of haar familie en van professionele zorg- en welzijnswerkers.